Russische Dwerghamster
Home De Russische DwerghamsterTe Koop De Russische DwerghamsterKoppels De Russische DwerghamsterHamsterforumHamster WebshopBlog De Russische DwerghamsterLeuke Links De Russische DwerghamsterGastenboek De Russische Dwerghamsterhamster nieuwsContact De Russische Dwerghamster
HUISVESTING
Aanschaf
Huisvesting
Benodigdheden
Loopradjes
Bodembedekking
VERZORGING
Omgang
Verzorging
Vacht
Kleuren
VOEDING
Voeding
Hamsteren
GEDRAG
Gedrag
Gedrag v/s kleur
Bijten
Snelle Hamster
Gedragsfasen
Communicatie
VOORTPLANTING
Voortplanting
Fokt niet
Oeps Nestje
Complicaties
Geslacht
Inteelt
Genetica
Kleurcodes
De kleinste
GEZONDHEID
Gezondheid
Signalement
Anatomie
Diabetes
Gewicht & Lengte
OVERIGE
Herkomst
Keuringen
Hamstersoorten
Hamster weetjes

WAT ZIJN HAMSTERKEURINGEN?

De Russische Dwerghamster.nlHet Hammie Hamsterforum organiseerd online keuringen. Je hoeft dus niet meer de deur uit om je hamstertje te laten keuren! Online Hamsterkeuringen

Zou je naar een show willen met je hamster? Dat kan natuurlijk ook! Er bestaan namelijk leuke knaagdiershows waarop keuringen worden gehouden en je je diertje dus kunt laten keuren.

Vooral fokkers laten hun dieren regelmatig op zo’n keuring keuren.
De keuringen worden een paar keer in het jaar georganiseerd door de N.K.V., dit zijn zogenaamde promotiekeuringen. Deze keuringen zijn met name bedoeld voor beginnende fokkers die het wel leuk lijkt om een keertje mee te doen aan een tentoonstelling. Wil je mee doen aan zo’n promotieshow dan moet je wel lid zijn van de N.K.V. maar je hoeft geen N.K.B. Fokkerskaart te hebben.

De N.K.V. beschikt hierbij over een eigen ruimte om een officiële keuring voor kleine knaagdieren te houden.

Voor deze grotere keuringen dienen de inzenders wel te beschikken over een zgn. N.K.B. Fokkerskaart. Deze fokkerskaart kun je, als je lid bent van de N.K.V., aanvragen bij de N.K.B. Kijk voor meer informatie op www.kleineknaagdieren.nl


Beatrix op de Championshow, Foto's Saskia de Vries.

Wat is het doel van een hamsterkeuring?

Als je,  je kleine knager wilt laten keuren dan heb je daar meestal een reden voor. De voornaamste reden voor dit soort keuringen is de voortgang van je fokdieren nader bekijken en meten. Maar ook hier zijn de redenen per persoon verschillend zo is het doel van een sportfokker het fokken van het ideale knaagdier dat op alle punten voldoet aan een Standaard die voor zo’n dier op papier is vastgelegd. Je kunt veel van deze keuringen leren als fokker, hobbyfokker of liefhebber. Je ziet je vooruitgang of terugloop in kwaliteit, zo kun je alert gemaakt worden op fokfouten die je zelf bijvoorbeeld over het hoofd hebt gezien.

Zo’n Standaard beschrijving waar een kleine knager aan moet voldoen vindt je in de Cavia- en Kleine Knaagdier Standaard die in 2007 door de N.K.B. is uitgegeven. Hierin staat exact beschreven aan welke eisen de kleine knager moet voldoen om goed te scoren op een keuring.
Dit soort dieren zijn eerder al eens ter erkenning aangeboden en goedgekeurd. Zij kunnen worden ingeschreven in de klasse erkende kleine knagers.

Er bestaat echter ook nog een klasse voor niet erkende kleine knaagdieren. Deze klasse is speciaal voor de knagers die (nog) niet zijn opgenomen in de N.K.B. Standaard. De reden dat zij er nog niet in staan is dat voor deze dieren nog geen standaardbeschrijving bestaat, daarom moet jij als inzender van zo’n dier zelf een beschrijving opstellen en inzenden. Wil je een niet erkend dier voor erkenning aanbrengen (dat deze wordt opgenomen in het N.K.B.) dan kun je dat doen tijdens de Bondshow die 1x per jaar in januari gehouden wordt tijdens de KleindierExpo in Utrecht.

Waar wordt op gelet?

Elk knaagdier, ongeacht soort, haarstructuur of kleur wordt gekeurd op een zestal keuringsonderdelen:

 1. Type
 2. Bouw en grootte
 3. Kop, ogen en oren
 4. Pels: kleur en beharing
 5. Uitmonstering: tekening, haarstructuur
 6. Conditie

Voor elk onderdeel een waardering

 • U voor Uitmuntend
 • F voor Fraai
 • ZG voor Zeer Goed
 • G voor Goed
 • V voor Voldoende
 • O voor Onvoldoende

Het totaal van de beoordeling, het eindoordeel, wordt het predikaat genoemd en loopt ook van U (uitmuntend) tot O (onvoldoende).

De keurmeesters

De knaagdieren worden gekeurd door erkende keurmeesters. De keurmeesters hebben hiervoor een goede opleiding gevolgd en afgesloten met een theorie en praktijkexamen. Je hebt verschillende klassen voor keurmeesters. Zo zijn er keurmeesters die enkel één diersoort mogen keuren (C – keurmeesters), en daarnaast zijn er keurmeesters die alle diersoorten mogen keuren (A – keurmeesters).

Een keurmeester mag per show slechts 80 dieren keuren. Vandaar dat er vaak meerdere keurmeesters aanwezig zijn tijdens zo’n show. De ingezonden dieren worden hierbij verdeeld per keurmeester, wat je dan vaak zie is dat de ene keurmeester alle kleurmuizen bekijkt en de andere keurmeester bekijkt alle Russische Dwerghamsters.

Een keuring duurt normaal gesproken een flink deel van de dag. ’s Morgens om 09.30 uur moeten alle dieren aanwezig zijn. Rond 10.00 uur start de keurmeester en die is gewoonlijk ergens tussen 15.00 - 15.30 uur klaar met keuren.

Na de keuring worden de keuringsrapporten bij de kooien gevoegd en krijgen de eigenaren en belangstellenden de gelegenheid om de dieren te bekijken en vragen te stellen aan de keurmeester.

Hoe gaat de keuring in zijn werk?

Om te beginnen moet je lid zijn van de N.K.V. om je in te kunnen schrijven voor een keuring. Als je geen speciale fokkerskaart hebt dan kun je, je alleen inschrijven voor de promotieshows, bezit je echter wel een fokkerskaart dan mag je ook meedoen aan alle officiële keuringen.

Op de N.K.V. agenda kun je kijken wanneer en op weke locatie er een keuring gehouden wordt. Voor elke show is er een zgn. tentoonstellingssecretaris die de inschrijvingen regelt. Zijn adres staat bij de agenda genoemd.
Aan deze persoon moet je ook doorgeven dat je mee wilt doen en je moet de volgende gegevens doorgeven

 • Je naam en adres + e-mailadres en/of telefoonnummer.
 • Je N.K.V. lidmaatschapsnummer.
 • Je fokkerskaartnummer (als je inschrijft voor een officiële keuring).
 • Welke dieren wil je laten keuren?
  : diersoort ( bv. Syrische hamster)
  : leeftijd ( jong of oud, in de N.K.B. Standaard staat voor elke diersoort de leeftijdsgrens)
  : geslacht: (man/vrouw)
  : kleur en/of aftekeningen: ( bv. goud, witband)
  : haarstructuur ( bv. langhaar)

  NB: Heb je een diertje dat niet in het N.K.B. staat ingeschreven dan kun je deze inzenden als ‘niet erkend’ Zoals eerder beschreven moet je dan wel een standaard beschrijving maken en deze mee zenden zodat de keurmeester weet op welke punten hij moet keuren. Vaak is in het buitenland wel een beschrijving bekend, die kun je dan vertalen maar je mag ook zelf een beschrijving maken. De inschrijvingen moeten uiterlijk 2 weken vóór de keuringsdatum binnen zijn bij de -secretaris.

Transport naar de keuring

Meestal krijg je een paar dagen vóór de keuringsdatum een berichtje van de tentoonstellingssecretaris.
Ook krijg je een catalogus en/of en de kooinummers. In sommige gevallen krijg je de kooinummers pas op de dag van de keuring zelf. De kooinummer is een sticker met een nummertje erop die je op het transport bakje moet plakken. Aan deze stickers kan de keurmeester herleiden welk diertje erin zit. Het is niet toegestaan om andere dingen op het transport bakje te plakken of te schrijven. Het is heel eerlijk geregeld want de keurmeester weet zo niet welk dier van wie is.
Je moet er voor zorgen dat je netjes en ruim op tijd bent voor de keuring. De dieren moeten in een transport bakje geplaatst worden met vers water en verse bodembedekking ook moet je er wat voer bij doen. Het beste is een appel, wordtel of komkommer erin te leggen deze zijn rijk aan vocht. Voor de zekerheid kun je nog even een elastiek om het transport bakje doen zodat het dekseltje niet ineens openvliegt onderweg.

De diertjes moeten in een rechthoekig transportbakje ingezonden te worden, dit bakje moet verder van kunststof zijn. Het mag ook een laboratoriumbakje zijn. Alle transportbakjes moeten voorzien zijn van een stevige deksel.
De minimummaten voor dwerghamster transport bakjes zijn: 16cm x 10cm. Al hoewel van deze maten mag worden afgeweken na overleg met de tentoonstellingsmeester.
In één transport bakje mag maar 1 hamster zitten. Hier mag ook vanaf geweken worden na overleg met de tentoonstellingsmeester zodat er een koppel in één groter bakje geplaatst kan worden.
De dieren moeten minimaal een half uur voor aanvang aanwezig zijn op de keuring.  Zieke dieren of zichtbaar drachtige dieren worden gediskwalificeerd.
Volg je de regels niet op dan krijg je een waarschuwing, komt het nog eens voor dan wordt je gediskwalificeerd.

Aankomst op de Hamsterkeuring

In de meeste gevallen begint de keuring om 10.00 uur en moet je dus uiterlijk 09.30 uur aanwezig zijn.

Als je aankomt dan ga je naar de tentoonstellingsmeester om je in te schrijven en te betalen ( €1,25 per dier).
Indien je de kooinummer nog niet had gekregen dan krijg je deze nu,plak ze op het bakje.

Heb je meer dan één dier ingeschreven zorg er dan wel voor dat het juiste nummer op het juiste bakje geplakt wordt!
Hierna zet je, je transportbakje(s) op de juiste plaats op de tafels. Alle dieren staan op nummervolgorde. Probeer je bakje dus gelijk op de juiste plaats te zetten.

De Hamsterkeuring zelf

Het gaat beginnen precies om 10.00 uur begint de keurmeester met het keuren van de dieren. Een zgn. aandrager zorgt ervoor dat de bakjes van de tafel naar de keurmeester gebracht worden. Daar worden de dieren door de keurmeester goed bekeken en gekeurd. De opmerkingen die hij maakt worden door een zgn. schrijver genoteerd op een papiertje, dit heet een keuringsrapport. Helemaal onderaan het keuringsrapport komt het zgn. predikaat te staan, dat is het eindcijfer dat je knager heeft gehaald ( bv. ZG = zeer goed). Als alle dieren gekeurd zijn dan worden de keuringsrapporten bovenop de transportbakjes gelegd.

Prijsuitrijking

Aan het einde van de keuringsdag vindt de prijsuitreiking plaats. Heeft je hamstertje goed gescoord dan wordt je misschien wel uitgeroepen tot de beste van je diersoort, of misschien wel tot de beste van de hele show! Er zijn verschillende prijzen te winnen en soms wordt er zelfs wel eens een extra prijs beschikbaar gesteld door een sponsor.

Wat is er verder te doen?

Tja en wat gaan we verder allemaal doen, je moet immers een poosje wachten. Geen zorgen er is genoeg te doen tijdens zo’n keuring. Je kunt de rest van de hal gaan bekijken en de andere knagers er zijn vaak veel diersoorten te bekijken. De keuringen van het N.K.V. worden vaak gehouden tijdens andere grotere keuringen waar ook kippen, konijnen, duiven, cavia’s e.d. te zien zijn.

Wat erg leerzaam is, is bij de keurmeester gaan staan en meekijken en meeluisteren zo kun je nog het één en ander leren. Misschien dat je kunt meehelpen met het aandragen of het schrijven. Wat ook erg gezellig is, is een praatje maken met de andere N.K.V. leden.
Je gaat je dus niet vervelen.

Na de prijsuitreiking mag je, je dieren weer mee naar huis nemen. Misschien heb je nog even tijd over om de organisatie te helpen met opruimen.

Afb. Royale Bouquet met Timo

russische dwerghamster facebookrussische dwerghamster twitterrussische dwerghamster you tuberussische dwerghamster feed

Koop uw Hamster artikelen eenvoudig bij DRD Pets, de online Hamster Webshop voor uw Hamster. Voor artikelen voor uw Hamster bent u in onze hamster webshop op de juiste plaats. U vindt hier verschillende soorten en merken voor een aantrekkelijke prijs. Trixie, Karlie, Europet, Ferplast e.a. Bestellen gaat eenvoudig en snel in onze hamster webshop.
hamsterforum
Cotton Comfort
Gerbil

ALGEMEEN

Over onsl
Voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Contact

FOKKEN

Mijn Fokdoel
Hobby Fokkers Wet
Alle nestjes
Koppels
Leuke reacties
Statistieken

TE KOOP

Te koop
Hoe werkt het
Prijslijst
Onze kalender

DRD WEBSITES

DRD Hamsters
DRD Hamsterforum
DRD Hamster Webshop

SOCIAAL

Twitter
Facebook
YouTube